Följ

Så kopierar du regler i regelskaparen

Med hjälp av några snabba steg kan du enkelt kopiera regler i regelskaparen.

 

  1. Logga in på my.zipato.com, öppna regelskaparen och välj den regel i "Mina Regler" (My Home Rules) som du vill kopiera och dra den till skrivbordet
  2. För att kopiera regeln ta sedan ett "WHEN"-blocket och placera det på skrivbordet
  3. Ta din orginalregel och dra den till "WHEN"-blocket
  4. Ändra inställningarna för din nya regel
  5. Efter att du gjort dina förändringar klicka på "SAVE"
  6. Den nya regeln är skapad

VIKTIGT: Om du kopierar regler som har "SCHEDULER" och du drar "SCHEDULER" till din nya regel och ändrar något i den, så kommer den ändra varje regel som har samma kopierade "SCHEDULER". För att detta inte skall ske, ta inte SCHEDULER fån din regel, välj istället en ny SCHEDULER från blocken och du undviker detta.

Samma sak gäller för "SEND MESSAGE"-funtionen. 


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer