Följ

Så gör du ett självtest på din smoke sensor

Att ha en smoke sensor som fungerar är naturligtvis väldigt viktigt. Här visar vi hur du går till väga för att genomföra ett test på din enhet.

  1. Börja med att trycka på och hålla in B-knappen (mitt på Smoke Sensorn) tills det att du hör en signal.
  2. Fortsätt att hålla in knappen i cirka tre sekunder tills det att du hör nästa korta signal
  3. Om du hör en signal och att ledden blinkar grönt innebär att du fått ett positivt resultat
  4. Om du inte hör någon signal och ledden lyser rött innebär det att sensorn inte fungerar som den skall

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer