Följ

Så nollställer du Fibaro Wall Plug

Det är väldigt enkelt att nollställa Fibaro Wall Plug. Så här går du till väga:

  1. Börja med att sätta i din Wall Plug i vägguttaget
  2. Tryck och hålle inne B-knappen i 15-20 sekunder (till det att LED-ringen är gul)
  3. Släpp B-knappen och tryck sedan på den snabbt ytterligare en gång
  4. LED-ringen kommer att ge ett rött ljus för att bekräfta att nollställningen genomförts
  5. Wall Plugens relä stängs också av

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer