Följ

Blocken i regelskaparen - Operator Blocks

OPERATOR BLOCKS:

Operatorblocken möjliggör mer sofistikerad kontroll av dina regler.

Mest vanligt använda operators är +, -, *, /, =, !=, <, <=, >, <=, and, or, between, not.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer