Följ

Blocken i regelskaparen - Sensor Blocks

SENSOR BLOCKS:

Sensorblocken är en del av villkoren för andra beslutsfattande block.

SCHEDULER - möjliggör en regel (eller del av den) att köras på regelbundna tider t.ex. varje dag, en dag i veckan, varje vecka eller till ett specificerat datum

SENSOR - villkorsblock som används med Sensor-enheter

METER - villkorsblock som används som en del av ett Operator- eller Variable-block. Den har rundade sidor och passar i block som har rundade "hål".

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer