Följ

Blocken i regelskaparen - Control Blocks

Control blocks:

Kontrollblock är ett ramverk för att kontrollera om en regel eller scen skall exekveras

WHEN - omsluter hela regeln och utför aktioner NÄR ett villkor nås

IF - används vanligtvis inom ett "When"-block, den utför aktioner OM ett villkor nås

IF / ELSE - liknande IF-blocket, men utför en ANNAN aktion om inte OM-villkoret nås

REPEAT - används vanligtvis inom ett "When"-block och REPETERAR en aktion ett specificerat antal gånger

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer