Följ

mySensors Communication Check Utility Tool

Denna enkla mjukvara kan användas för att testa av om mySensors Gateway har kommunikation med servern.

Communication Check Utility Tool

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer