Följ

Vad innebär visningen av batterinivå?

Flera av mySensors sensorer kan användas med olika typer av batterier, beroende på miljö.

  • mySensors Lite är vår billigaste och vanligast förekommade sensor. De strömförsörjs av ett CR2032 litiumbatteri med 250mAh med energi.
  • mySensors Standard strömförsörjs av två AA litiumbatterier och har då 3000 mAh med energi.
  • mySensors Industrial har ett Tadiran batteri som är ett .36V lithumbatteri med 1200 mAh med energi.

Den grafiske representationen av batterinivå i mySensors olika applikationer visas mha fem olika bilder:

  • Över 75% visas ett fullt batteri
  • Över 50% visas ett till tre fjärdedelar fyllt batteri
  • Över 25% visas ett halvfyllt batteri
  • Över 10% visas ett kvartsfyllt (gul färg) batteri
  • Över 0% visas en låg nivå med röd färg
  • Vid 0% visas ett tomt batteri med ett rött kryss i

Procenttalen är konfigurerade enligt tabellen:

mySensors batteritabell

mySensors använder sig av linjär interpolation för värden mellan de angivna nivåerna. T.ex. en batterispänning på 2,95V är mellan 2.9 och 3.0. Det innebär att procentvisningen är mellan 75% och 100%, dvs 87,5%. I visningen kommer detta att avrundas och 88% kommer då att visas när musen förs över ikonen för batteriet. 

Eftersom mängden energi är liten i en CR2032 kan spänningsnivån fluktuera mellan avläsningar. Det kan föranleda att avläsningen går från 50% till 0% mellan två avläsningar trots att det endast är 0.15V skillnad i spänning mellan avläsningarna. Detta kan t.ex. visa sig om ett nät blir utsatt för störningar och sensorn måste skicka sitt värde flera gånger för att det ska komma fram. Då kommer batterinivån att visas lägre än vid jämförande avläsningar då sensorn bara behöver skicka en gång.

En fördel med valet av sensorer med större batterikapacitet är att dessa kommer att ha en mycket mer följsam kurva för batteripresentation medans spänningen sjunker, eftersom de har mer energikapacitet.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer