Följ

Felsöka kommande transaktioner och det röda "x:et"

När man använder mySensors UI eller mySensors Express mjukvara så kanske du noterat att "Edit-ikonen" visar ett litet rött "x" i det nedre högra hörnet. Detta "x" visar att sensorkonfigurationen har förändrats i mjukvaran och är ställd i kö för att uppdatera sensorns hårdvarukonfiguration vid nästa heartbeat.


En kommande transaktion är när en förändringar (eller flera förändringar) har gjorts på https://view.mysensors.se/ eller i mySensors Express men sensorn har ännu inte uppdaterats med dessa. Det skapar det lilla röda "x:et" i nedre högra hörnet på "Edit-ikonen".Det orsakar också att några av fälten i konfigurationspanelen inte går att redigera. Vid sensorns nästa heartbeat, när sensorkonfigurationen uppdaterats, så kommer ikonen att återgå till sin originalform och fälten kommer att vara redigerbara igen.

Om en sensors ikon och konfigurationspanelen inte återgår till normalläge efter näste heartbeat (eller två på varandra följande heartbeats) så kan det bero på följande:

* Gatewayfördröjning
Gatewayen har ställts in att kommunicera med mySensors server en gång var femte minut. Denna heartbeat orsakar en fördröjning mellan tiden då data sparats på servern och tiden då gatewayen checkar in för att ta emot uppdateringarna. När gatewayen har bekräftat uppdateringarna så checkar sensorn in och tar del av dem.

* Sensortillgänglighet
Eftersom våra sensorer är batteridrivna så är det viktigt att man minskar radiokommunikationen för att spara batteri. Ett knappcellsbatteri som sänder en signal varannan timme kan klara sig i flera år. Om sändningarna från sensorn ökas och den ständigt kommunicerar så påverkar detta batteriets livslängd betänkligt. Detta tvingar oss att göra sensoruppdateringar enbart efter att sensorn har slagit på radion och lyssnar efter en bekräftelse. Vid denna bekräftelse kan vi uppmärksamma sensorn på att vi har en konfigurationsuppdatering och då kan nätverket kommunicera dessa till sensorn.


För att bli av med det röda "x:et"

Kontrollera att sensorn levererar data till en Gateway på samma nätverk.

 1. Öppna en browser och logga in på ditt konto på https://view.mysensors.se/
 2. Klicka på aktuell sensor
 3. Klicka på history-fliken
 4. I hörnet upp till höger på history-panelen så visas ID på den Gateway som sensorn kommunicerar med

 1. Jämför detta ID med Gatewayen på kontot
 2. Om de inte samma
  1. Flytta en av enheterna så att de finns på samma nätverk, eller,
  2. Reformera gatewayen som sensorn talar med. Att göra detta tvingar sensorn att finna en ny gateway att kommunicera med (den som finns på sensorns eget konto). Tänk dock på att när du gör en reformering så orsakar det alla andra sensorer på det nätverket att missa minst ett heartbeat. 
 3. Om de är samma, ta bort batteriet och sätt i det igen efter sextio sekunder. Detta innebär att sensorn startar om sitt heartbeat och gör sin sändning när sensorn startar om
 4. Gatewayen har flyttats från kontot
  1. Lägg tillbaka nätverket på kontot
  2. Den kommande konfigurationen misslyckas när sensorn försöker ta del av den

Om problemet kvarstår eller om det röda "x:et" inte försvinner efter två heartbeats av sensorn, vänligen kontakta vår support för hjälp.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer