Följ

Förstå trådlösa sensorers inställningar och funktioner

Få en förståelse för hur mySensors trådlösa sensorer fungerar och hur olika inställningar påverkar sensorfunktionen.

Till att börja med så finn det två olika typer av radiobeteende för mySensors trådlösa sensorer. Dels finns händelsesensorer som svarar omedelbart när händelsen sker (man skulle kunna benämna dessa 'händelsesensorer' som ja/nej data). Det finns dessutom "avläsningssensorer" som arbetat tidsbaserat och som vaknar upp med jämna intervall för att samla in data, sända data och sedan återgå till att sova tills nästa gång det är dags att att samla in och sända data

Exempel på händelsesensorer:
- läckage/vatten
- dörr/fönster
- rörelse

Exempel på avläsningssensorer:
- temperatur
- fuktighet
- spänning
- tryck 

Varje sensor har ett "heartbeat" oavsett vilken typ av sensor det är. Händelsesensorer använder heatbeatfunktionen för att meddela systemet att det fortfarande är aktiva (och kommer att rapportera sensorstatus samt signal- och batteristyrka). Avläsningssensorer använder heartbeats som dess inställda intervall för att samla och sända data.



Avläsningssensorer stöder också "Assessments per heartbeat", då sensorn vaknar upp, samlar data och jämför den men de inställda värdena för "Aware State" (se nedan) och om dessa villkor uppfylls så skickas informationen omedelbart till mjukvaran (annars återgår sensorn till att sova). Om ni använder mySensors Basic så är "assessments per heartbeat" automatiskt inställd på att kontrollera sex gånger per heatbeat (t.ex. var 20:e minut under en 2 timmars heartbeat). Om ni använder mySensors premum så kan du själv välja hur många assessments du vill att dina sensors skall göra mellan heartbeats.

Varje sensor har en "aware state" funktion. Aware state gör det möjligt för sensorn att fungera på en högre nivå när vissa villkor uppfyllts. För eventsensorer så triggas aware state automatiskt när ett event registrerats. För avläsningssensorer så väljer användaren själv vilka villkor som måste uppfyllas för att sensorn skall gå in i aware state (används också för "Assessments per heartbeat" ovan). När sensorn är i aware state så kommer den att operera utifrån inställningarna i "aware state". 

Geom att ställa in aware state hearbeat till en snabbare intervall så kan användaren få mer frekvent sensorinformation och/eller notifikationer till det att sensorn rapporterar att villkoren åter är uppfyllda så att den kan operera i dess normala tillstånd igen.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer