Följ

Varför använda SIM-kort med Snyper?

Mobila telefonlösningar är designade för att följa 3GPP-specifikation, där det ställs krav på att en enhet ALLTID ska kunna genomföra ett nödsamtal till 112.

Snypern används oftast till att scanna generellt utan koppling till en specifik operatör. När ett specifikt nätverk ska mätas vill vi inte använda den här regeln eftersom vi vill kunna mäta även om de sändare som har väldigt låg signalstyrka. Utan ett SIM-kort kommer modulen försöka ansluta till det nätverk som har bäst signalstyrka. SIM-kortet möjliggör att enheten låser fast på ett specifikt nätverk, vilket inte är analysatorns föredragna val om det inte skulle finnas ett SIM-kort. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer