Följ

Hur kopplar man ihop tempsensor DS18B20 med Fibaro dörr-och fönstersensor?

Vi har fått en del frågor kring hur man kopplar ihop tempsensorn (DS18B20) med Fibaros dörr-och fönstersensor. I manualen för den senare hittar vi denna bild:

För att göra det ännu tydligare, och förhoppningsvis enklare, så innebär det alltså:

  • Svart 1 till GND
  • Vit 2 till TD (DQ)
  • Röd 3 till TP (VDQ)
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer