Följ

mySensors användarmanualer

Användarmanualer för mySensors kommer kontinuerligt att läggas upp på denna sida. Är det något som ännu inte har lagts upp eller ni tycker fattas ta kontakt med supporten.

Användarmanual för Ethernet Gatway
Ethernet Gateway Quick Start

Användarmanual för GSM Gateway
Cellular Gateway Quick Start
-- GSM Cellular Gateway-Insert SIM

Användarmanual för USB Gateway
Express Quick Start

Användarmanual för WiFi sensorer
WiFi Sensor Quick Start

Användarmanual för Serial Modbus Gateway
Serial Modbus Gateway Quick Start

Serial Modbus Gateway User Guide 

Excel för beräkning av batteritider
Power Profiles

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer