Följ

IR sändare GlobalCache i ThinKnx

Det är fullt möjligt att använda GlobalCache iTach IP2IR med Thinknx och därmed styra dina IR-styrda enheter som luftvärmepump, tv, bildprojektor etc.

Det för man genom att använda objektet Ethernet gateway. Sen använder man ett kommando i APIet till iTach, det återfinns på sidan 11 i deras API specifikation.

I Thinknx Configurator lägger man först till Ehternet Gateway-objektet till systemnoden. Därefter använder man generiskt kommando (generic command) som objekt för att kunna skicka data. Använd funktionen "Send string with CR termination to TCP socket" och ange den sträng du vill skicka. För att veta vilket kommando som enheten ska skicka används applikationen iLearn från GlobalCache.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer